Osteopathie is een manuele geneeskunst waarbij het lichaam in zijn geheel wordt onderzocht en behandeld. Hierbij gebruikt de osteopaat uitsluitend zijn handen.
Klachten die door een osteopaat behandeld kunnen worden zijn onder andere: (lage) rugklachten, nek- en hoofdpijn, spastisch colon, asthma, darmkrampjes, recidiverende oorinfecties, ondersteuning bij orthodontie.
Belangrijk binnen de osteopathie is het principe dat alle weefsels in het lichaam over een zekere beweeglijkheid (mobiliteit) beschikken. Een verminderde beweeglijkheid leidt tot een verminderd functioneren van het betreffende weefsel en kan klachten veroorzaken.


Het lichaam kan worden onderverdeeld in drie grote systemen:

1. het bewegingsapparaat; dit bestaat onder andere uit de gewrichten met de gewrichtskapsels en de gewrichtsbanden, de spieren en pezen en de hier omheen gelegen vliezen (fasciën). Ook een deel van het zenuwstelsel valt hier onder. Van dit systeem is duidelijk zichtbaar dat het over een beweeglijkheid beschikt. Ook het effect van geen of verminderde mobiliteit is duidelijk; denk aan spierafname en gewrichtsstijfheid wanneer een gewricht ingegipst is geweest.

Osteopathie, het bewegingsapparaat

2. de organen; het orgaan zelf met de hier omheen gelegen vliezen (denk aan het longvlies, buikvlies etc). Hieronder valt ook een deel van het zenuwstelsel. Ook de organen beschikken over een zekere mobiliteit. De darmen bijvoorbeeld hebben een eigen beweeglijkheid, peristaltiek, maar de organen bewegen ook onder invloed van de ademhaling. Stoornissen hierin kunnen effect hebben op het functioneren van de organen.

Osteopathie, de organen

3. de schedel; de verschillende schedelbotten, de hersenvliezen en hersenen. Zelfs de schedel (het cranium) beschikt over een zeer fijne mobiliteit die voelbaar is voor de osteopaat.

Osteopathie, de schedel


Achtergrond

De grondlegger van de osteopathie is dr. Andrew Taylor Still. Hij gaf in 1874 de naam ‘osteopathie’ aan zijn manier van behandelen. In 1892 stichtte hij de eerste Amerikaanse school voor osteopathie, the American School of Osteopathy, in Kirksville, Missouri.

dr. Andrew Taylor Still    dr. William Garner Sutherland
dr. Andrew Taylor Still   dr. William Garner Sutherland


Een belangrijke student van dr. Still was dr. William Garner Sutherland, de grondlegger van de zogenaamde ‘craniale osteopathie’. Hij studeerde rond 1900 af aan the American School of Osteopathy. Tijdens zijn opleiding bestudeerde hij de anatomie en mobiliteit van de schedelbotten. Na jaren van experimenteren op zijn eigen hoofd kwam hij met zijn bevindingen naar buiten. Zijn behandelprincipes werden later verder uitgewerkt door dr. Rollin Becker en dr. James Jealous (grondlegger van de zogenaamde ‘biodynamische osteopathie’).


The American School of Osteopathy


In Nederland is de osteopathie goed georganiseerd. Zo is er onder andere een Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (www.osteopathie.nl) en het Nederlands Register voor Osteopathie (www.osteopathie-nro.nl).